Chuyển tới nội dung

Cơ động - Chất lượng - Hiệu quả vì khách hàng

Đội ngũ chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển, tư vấn triển khai phần mềm trong nước và quốc tế.
Định hướng hệ thống 04 công ty chuyên trách theo nghiệp vụ nhằm giúp khách hàng tối ưu tổng thể hoặc 1 phần hệ thống thông tin trong quản lý doanh nghiệp.
Đọc tiếp →
Cơ động - Chất lượng - Hiệu quả vì khách hàng

Đối tác chiến lược của SAP

FTI Global vẫn đang tập trung phát triển các giải pháp đặc thù theo từng ngành công nghiệp trên nền tảng của SAP. Để thiết lập các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
Đọc tiếp →
Đối tác chiến lược của SAP
-

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn