Chuyển tới nội dung
Giới thiệu FTI Global

Giới thiệu FTI Global

Đội ngũ chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển, tư vấn triển khai phần mềm trong nước và quốc tế.

Định hướng hệ thống 04 công ty chuyên trách theo nghiệp vụ nhằm giúp khách hàng tối ưu tổng thể hoặc 1 phần hệ thống thông tin trong quản lý doanh nghiệp.

-

Giá trị cốt lõi

Sáng tạo
Tin cậy
Cam kết
Đam mê

Sứ mệnh

FTI nỗ lực trở thành công ty số 1 về Cơ động – Chất lượng – Hiệu quả vì khách hàng về cung cấp dịch vụ triển khai SAP B1, SAP S/4, SAP Qualtrics, GIS, iVend, MES tại Việt Nam và hướng tới thị trường toàn cầu.

Tầm nhìn

FTI mong muốn, nỗ lực làm rõ, làm đúng, tinh gọn cam kết ngay từ đầu, hàng ngày cho mọi việc vì khách hàng.

Đội ngũ lãnh đạo

Công ty thành viên

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn