Chuyển tới nội dung

Chủ đề: FTI Global


FTI Global golive dự án tích hợp hóa đơn điện tử cho Công ty Nông sản Việt Nam

Với sự nỗ lực và quan điểm Customer Centric, #1 Chất lượng, FTI Global thành công thuyết phục được SAP Global Team của Bunge để có cơ hội đồng hành cùng Công ty Nông Sản Việt Nam trong dự án tích hợp hóa đơn điện tử.

Khởi động dự án Tam Kim – một trải nghiệm đáng nhớ

Trong diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Tam Kim và Công ty Cổ phần FTI Global vẫn quyết định tổ chức khởi động dự án ERP, điều này cho thấy sự quyết tâm trong công cuộc cải tiến quy trình, hướng đến sự chuyên nghiệp, phát triển bền vững.

FTI Global vận hành hệ thống SAP ERP tại AP Saigon Petro

Dự án SAP ERP tại AP Saigon Petro (APSP) là dự án có tốc độ triển khai nhanh và đúng chất lượng ở Việt Nam. Sau hơn 3 tháng, FTI Global đã cùng APSP đưa hệ thống vào vận hành thành công, bước đầu hiện thực hóa giấc mơ “Bình dân hóa ERP” cho doanh nghiệp.

Lễ khởi động dự án ERP cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Richy

FTI Global sẽ triển khai hệ thống thông tin Quản lý Tổng thể nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Richy trong 6 tháng, bao gồm các phân hệ: Mua hàng / Bán hàng / Kho / Tài chính / Sản xuất. Đặc biệt lần đầu tiên ứng dụng hệ thống giám sát tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị do FTI DT (Công ty Cổ phần Chuyển đổi số FTI, một thành viên của FTI Global) phát triển.

Tọa đàm những sự cố ERP và bài học rút ra

Được sự bảo trợ của Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh (HCA) và SAP Vietnam, FTI Global phối h ...
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn