Chuyển tới nội dung

Chủ đề: NongsanVietNam


FTI Global golive dự án tích hợp hóa đơn điện tử cho Công ty Nông sản Việt Nam

Với sự nỗ lực và quan điểm Customer Centric, #1 Chất lượng, FTI Global thành công thuyết phục được SAP Global Team của Bunge để có cơ hội đồng hành cùng Công ty Nông Sản Việt Nam trong dự án tích hợp hóa đơn điện tử.
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn