Chuyển tới nội dung

Chủ đề: PAT Consulting


Tọa đàm những sự cố ERP và bài học rút ra

Được sự bảo trợ của Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh (HCA) và SAP Vietnam, FTI Global phối h ...
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn