Chuyển tới nội dung

Chủ đề: SAP B1


Lễ khởi động dự án ERP cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Richy

FTI Global sẽ triển khai hệ thống thông tin Quản lý Tổng thể nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Richy trong 6 tháng, bao gồm các phân hệ: Mua hàng / Bán hàng / Kho / Tài chính / Sản xuất. Đặc biệt lần đầu tiên ứng dụng hệ thống giám sát tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị do FTI DT (Công ty Cổ phần Chuyển đổi số FTI, một thành viên của FTI Global) phát triển.
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn