Chuyển tới nội dung

Chủ đề: Trien khai ERP cho Doanh nghiep


FTI Trading chính thức trở thành đối tác của SAP

FTI Trading chính thức trở thành đối tác của SAP, một trong những nhà cung cấp phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP lớn nhất trên thế giới.
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn