Chuyển tới nội dung
FTI Global cung cấp dịch vụ triển khai ERP cho Tam Kim
Tin tức

FTI Global cung cấp dịch vụ triển khai ERP cho Tam Kim

11-02-2020

Tiếp cận dự án ERP của Tam Kim muộn hơn rất nhiều so với các nhà cung cấp khác, tuy nhiên, FTI Global được lựa chọn bởi cách thức tư vấn, triển khai tinh gọn, không lãng phí.

Ngày 11/02/2020, tại văn phòng Tam Kim Hà Nội, Công ty Cổ phần Tam Kim và Công ty Cổ phần FTI Global tiến hành ký kết hợp đồng triển khai Hệ thống thông tin Quản lý tổng thể nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP.

Là nhà cung cấp cuối cùng tham gia tư vấn cho dự án ERP của Tam Kim, FTI Global may mắn được lựa chọn để hỗ trợ Tam Kim trong quá trình xây dựng hệ thống quản trị phù hợp với quy mô và nhu cầu quản lý.

Ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Tam Kim bày tỏ: “Mặc dù FTI Global tiếp cận dự án của Tam Kim muộn hơn rất nhiều so với các nhà cung cấp khác, tuy nhiên chúng tôi quyết định lựa chọn FTI Global bởi cách thức tiếp cận, tư vấn, triển khai tinh gọn, không lãng phí”.

Về phía FTI Global, ông Mai Công Nguyên, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ: “Với tiêu chí Cơ động – Chất lượng – Hiệu quả… Chúng tôi mang đến phương pháp triển khai làm đúng cam kết, khi đó Tam Kim chỉ trả tiền cho những việc đo lường được, khả thi, dễ hiểu và kiểm soát được”.

FTI Global ký hợp đồng cung cấp dịch vụ triển khai ERP cho Tam Kim

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn