Chuyển tới nội dung
Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FTI (FTI IS)

Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FTI (FTI IS)

Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin FTI (FTI IS)

Là 1 thành viên trong FTI Group có chức năng:

 • Đối tác chiến lược của ESRI ArcGIS tại Việt nam
 • The World Leading GIS Solution:
 • Phần mềm nghiệp vụ quản lý đất đai
 • Phần mềm quản lý chi nhánh, tài sản, ATM cho Ngân hàng
 • Phần mềm nghiệp vụ quản lý cho ngàng điện, nước, gas
 • Xây dựng CSDL
 • Giải pháp tích hợp ứng dụng:
  • Tích hợp bản đồ nền của google map
  • Tích hợp hệ thống Tracking
  • Tích hợp trên bản đồ các chuyên đề về khí hậu, trồng trọt, thủy sản…
  • Tích hợp thành phố thông minh

Mọi yêu cầu cần được tư vấn về giải pháp của FTI IS, quý khách có thể liên hệ đến email của FTI GROUP: info@ftiglobal.com.vn, chúng tôi luôn sẵn sàng phúc đáp và sẽ liên hệ ngay với quý khách.

 • Đối tác chiến lược của Qualtrics tại Việt nam

 • Đối tác của các hãng 

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn