Chuyển tới nội dung
Công ty Cổ phần FTI Sài Gòn (FTI SG)

Công ty Cổ phần FTI Sài Gòn (FTI SG)

Là thành viên của FTI Global có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. FTI Sài Gòn cung cấp và triển khai các giải pháp quản trị doanh nghiệp của SAP và giải pháp quản lý nhà máy thông minh do FTI DT phát triển.

Một số sản phẩm chính: SAP Business One, SAP Business By Design và SAP S/4 HANA, IMES Smart Factory.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn