Chuyển tới nội dung
Giới thiệu hệ thống SAP Business One

Giới thiệu hệ thống SAP Business One

06-05-2019

SAP Business One (SAP B1) là giải pháp phần mềm quản trị tổng thể toàn diện doanh nghiệp. SAP B1 giúp cải thiện hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí để gia tăng lợi nhuận. Bằng việc tích hợp từ bộ phận bán hàng, tồn kho, mua hàng, vận hành, sản xuất và tài chính – vào một hệ thống duy nhất, hạn chế các chi phí cũng như việc nhập dữ liệu nhiều lần. Hệ thống chạy Online giúp việc điều hành và quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn tại mọi thời điểm và mọi nơi.

Một số tính năng cơ bản của SAP B1:

Quản lý tài chính kế toán: Chức năng này giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ công tác tài chính kế toán từ việc lập kế hoạch ngân sách cho đến quản lý chi phí và lập hệ thống báo cáo tài chính.

Quản lý quan hệ khách hàng – CRM: Quản lý thông tin khách hàng và hệ thống đại lý là việc vô cùng quan trọng trong quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng. Bạn có thể biết được một nhân viên bán hàng đang tư vấn cho khách hàng sản phẩm nào và diễn biến của khách hàng theo từng lần giao dịch với khách hàng. Quản lý toàn bộ các thông tin của khách hàng và sở thích của khách hàng hay nhu cầu về sản phẩm theo từng vùng miền…

Quản lý bán hàng: Đây là chức năng giúp doanh nghiệp có thể quản lý được toàn bộ quá trình bán hàng từ: Báo giá, đơn đặt hàng và thực hiện giao hàng. Ghi nhận kết quả bán hàng theo từng nhân viên kinh doanh và chính sách bán hàng theo từng khách hàng và khu vực và công nợ phải thu của khách hàng…

Quản lý mua hàng: Doanh nghiệp quản lý được nhu cầu mua hàng hóa và vật tư phục cho việc bán hàng hoặc vật tư sửa chữa, bảo hành cho khách hàng. Chức năng này giúp doanh nghiệp quản lý được toàn bộ quá trình mua vật tư của bộ phận mua hàng từ: Yêu cầu mua hàng, quá trình nhập hàng và quản lý được tiến độ nhập hàng và công nợ phải trả, quản lý đánh giá và phân loại nhà cung cấp…

Quản lý kho: Chức năng này giúp quản lý được toàn bộ hàng hóa, vật tư nhập vào xuất ra, tồn kho và quản lý được theo vị trí, lot và serial… Ngoài ra với nghành kinh doanh ô tô thì có thể quản lý được việc trưng bày Ô tô, xe máy…

Hoạch định nhu cầu vật tư – MRP: Căn cứ theo kế hoạch bán hàng, lượng tồn kho, đơn đặt hàng về bán hàng và bảo hành… Hệ thống sẽ tự động tính toán số lượng vật tư/ hàng hóa cần thiết phải mua để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Với chứng năng này sẽ giúp doanh nghiệp tránh được lượng tồn kho không cần thiết của từng loại nguyên vật liệu, hàng hóa, giảm được các chi phí thuê lưu kho lưu bãi và tồn đọc vốn kinh doanh.

Quản lý dịch vụ: Chức năng này sẽ giúp doanh nghiệp quản lý được quá trình thực hiện các công việc bảo hành và sửa chữa từ: Ghi nhận yêu cầu sửa sữa, bảo hành đến các giải pháp khắc phục và kết quả của việc bảo hành, sửa chữa… Ngoài ra chức năng này còn giúp doanh nghiệp quản lý được công việc, báo cáo công việc và hệ thống lưu trữ văn bản, hợp đồng cùng các chiến dịch marketing…

Quản lý sản xuất: Quản lý quá trình sản xuất hiệu quả là công việc vô cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm sản xuất và cạnh tranh giá bán trên thị trường. Chức năng này giúp doanh nghiệp lập định mức sản xuất, kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất, lịch trình sản xuất và kết quản sản xuất. Quản lý thông tin nhân sự: Chức năng này giúp doanh nghiệp quản lý được toàn bộ thông tin về nhân sự đang làm việc ở phòng ban nào, vị trí công việc là gì và toàn bộ hồ sơ về một nhân sự…

Quản lý dự án: Chức năng này giúp doanh nghiệp quản lý được dự toán, doanh thu, chi phí theo các mốc của dự án và quản lý tiến độ của dự án, quản lý  nhật ký thi công cùng toàn bộ quá trình thi công…

ADD – On: Là chức năng giúp doanh nghiệp có thể mở rộng phần mềm theo yêu cầu quản lý đặc thù và mở rộng quy mô kinh doanh trong tương lai…

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn