Chuyển tới nội dung
Làm thế nào triển khai thành công một dự án ERP đã thất bại?
Tư vấn

Làm thế nào triển khai thành công một dự án ERP đã thất bại?

27-12-2017

Chúng ta đã quen các bài viết phân tích về nguyên nhân thất bại của một dự án ERP. Nhưng hầu như không có ai phân tích về việc "Làm thế nào để triển khai được một dự án ERP đã thất bại?" Có cách tiếp cận nào làm hồi sinh cho những dự án ERP đã thất bại này.

Theo kinh nghiệm thực tế triển khai cho nhiều doanh nghiệp, sự thất bại đến từ rất nhiều nguyên nhân, tuy nhiên, có một số cách để cải thiện tình hình và "cứu" các dự án đang trên "bờ vực":

1. Cần tổ chức khảo sát, trao đổi với khách hàng về yêu cầu quản trị thực tế tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, xem xét sản phẩm trước đó khách hàng đã lựa chọn, từ đó đối chiếu với các yêu cầu quản trị

2. Xác định nguyên nhân chính thất bại do đâu: Khách hàng kỳ vọng quá nhiều vào một hệ thống hoàn hảo hay do nhà cung cấp không đủ năng lực triển khai? Sự phối hợp trong quá trình triển khai có liền mạch hay không? .... 

3. Nếu nguyên nhân đến từ kỳ vọng của khách hàng thì trước tiên cần làm rõ lại khả năng đáp ứng của phần mềm, đồng thời hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng tuân thủ theo đúng các bước triển khai ERP.

4. Nếu nguyên nhân đến từ năng lực nhà cung cấp Cũ thì cần đánh giá lại những tư vấn, giải pháp nhà cung cấp đó đã thiết kế. Sau cùng tiến hành khảo sát và đánh giá lại quy trình nghiệp vụ, phân tích những điểm GAP trong tài liệu giải pháp mà nhà cung cấp Cũ đã làm trước đây cho khách hàng.

5. Cuối cùng, tiến hành triển khai trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ khách hàng dựa trên những cái cũ và cải tiến những điểm chưa phù hợp so với thực tế hiện tại.

Chúc các doanh nghiệp triển khai và ứng dụng thành công hệ thống ERP!

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn