Chuyển tới nội dung
Netsuite Quản lý kinh doanh đa công ty, đa quốc gia
Tin tức

Netsuite Quản lý kinh doanh đa công ty, đa quốc gia

20-07-2021

NetSuite OneWorld giúp các công ty quản lý nhiều công ty con, đơn vị kinh doanh và pháp nhân, trong nước hoặc quốc tế từ một giải pháp duy nhất một cách dễ dàng. Chuẩn hóa các quy trình của bạn, tăng khả năng truy vấn dữ liệu và tuân thủ theo đặc thù mỗi quốc gia.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn