Chuyển tới nội dung
Chương trình đối tác

Chương trình đối tác

Chương trình đối tác của FTI ERP SOLUTION cho phép tổ chức và cá nhân trở thành đại lý hoặc đối tác được FTI ERP SOLUTION ủy quyền để tiếp thị các giải pháp và dịch vụ của FTI ERP SOLUTION cho khách hàng của họ. Theo những tiêu chuẩn đã được FTI ERP SOLUTION cung cấp và đào tạo cần thiết cho bán hàng & tư vấn trước khi bán hàng cho các đối tác của họ để hoàn thành quá trình bán hàng.

Chương trình này cho phép cá nhân và tổ chức kiếm được số tiền lãi tốt mà không cần đầu tư.

Hệ thống đại lý và đối tác sẽ được các chuyên gia của FTI ERP SOLUTION đào tạo và hỗ trợ trong quá trình bán hàng:

 • Tổng quan về: SAP Business One / SAP S/4 Hana
 • Tổng quan về thị trường mục tiêu cho SAP Business One / SAP S/4 Hana
 • Cách thức tìm kiếm khách hàng cho SAP Business One Inside Sales / SAP S/4 Hana
 • Bức tranh tổng quan về doanh nghiệp SME cần gì từ ERP
 • Bức tranh tổng quan về doanh nghiệp đa ngành nghề và đa quốc gia cần gì từ ERP
 • Chính sách bán hàng và bản quyền SAP Business One / SAP S/4 Hana
 • Giới thiệu một số ngành công nghiệp là thế mạnh của FTI ERP SOLUTION
 • SAP Business One Solution Demo
 • SAP S/4 Hana Demo
 • Giới thiệu một số Add-on của FTI ERP SOLUTION với SAP Business One / SAP S/4 Hana
 • Đào tạo bán hàng thực tế
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn