Chuyển tới nội dung
Giải pháp chuyên ngành

Xăng dầu

Xăng dầu

Giải pháp đặc thù cho ngành xăng dầu

Tổng quan ngành công nghiệp dầu khí:

  • Upstream:  thăm dò, khai khoáng,…
  • Middle-stream: lọc, hóa dầu, truyền dẫn, …
  • Down-stream: mua, bán, vận tải, pha chế các chế phẩm xăng dầu,…

Các đặc thù ngành:

  • Sản phẩm có lượng thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ và tỷ trọng (hệ số VCF)
  • Hao hụt phát sinh ở các công đoạn như: công đoạn nhập, công đoạn xuất, tồn chứa
  • Đa dạng nguồn hàng: Nguồn hàng của công ty, nguồn hàng gửi của chủ hàng khác; nguồn hàng gửi của nhà nước – nếu có
  • Đa dạng loại hàng tồn kho: Tồn kho trong bể chứa (Tank); kho ngoại quan, kho hàng gửi; tồn trong đường ống, ống công nghệ …
  • Kiểm kê, đo bể hàng ngày à chốt tồn hàng ngày
  • Giá bán lẻ theo giờ (chu kỳ giá)
  • Các báo cáo đặc thù: Thẻ bể; Báo cáo hao hụt tổng hợp/theo từng công đoạn, vv…

Giải pháp SAP – Oil&Gas Industry solution

Kiến trúc tổng thể:

Mô hình tương tác giữa các phân hệ:

Các báo cáo đặc thù:

               

Xem thêm Thu gọn

Sản phẩm & Dịch vụ

Bài viết

Hỏi đáp

Gửi câu hỏi
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn