Chuyển tới nội dung
Tổng quan về MES và ERP

Tổng quan về MES và ERP

18-03-2019

MES là gì: Manufacturing execution system được viết tắt là ( MES ) – Hệ thống điều hành sản xuất (MES) là một hệ thống điều hành, giám sát các công việc, thông tin trong hoạt động sản xuất của nhà máy theo thời gian thực. MES kết nối với những hệ thống máy móc thiết bị để nhận dữ liệu và truyền thông tin về màn hình máy tính và nhân viên…

Mục tiêu của MES là để nâng cao năng suất, giảm thời gian sản xuất ra một mặt hàng của đơn đặt hàng. MES giúp nâng cao năng suất, cắt giảm chi phí trong quá trình thực hiện sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm…

MES_ERP

1. Lý do tại sao ERP cần MES

Quản lý sản xuất trong ERP không được thiết kế để thực hiện các công việc điều hành chi tiết đến từng dây truyền sản xuất. Không có bất kỳ chức năng nào liên quan đến quản lý sản xuất trong ERP được kết nối trực tiếp đến hệ thống máy móc thiết bị. Chức năng quản lý sản xuất trong ERP thực hiện các công việc thống kê sản xuất khi đã hoàn thành các công đoạn sản xuất trong quá trình thực hiện sản xuất thực tế. Hệ thống ERP được thiết kế để vận hành một công ty thông qua lập kế hoạch và kiểm soát tài chính. Hệ thống MES và hệ thống ERP có các cách hiểu khác nhau về thời gian thực – một trong những điển hình của ERP là quản lý, lập kế hoạch chiến lược doanh nghiệp và liên quan đến việc thực hiện đúng quy trình. Hệ thống MES phải kết nối với máy móc thiết thiết bị và thực hiện điều hành trên tất cả các khía cạnh của sản xuất, để cho phép sản xuất đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cơ quan quản lý, nhà cung cấp và thậm chí là nhân viên nội bộ.
Bất sự thay đổi kế hoạch mua hàng hoặc bán hàng nào trên hệ thống ERP sẽ tạo ra thay đổi lớn cho kế hoạch sản xuất tổng thể. Do đó hệ thống MES phải được thiết kế và thực hiện cụ thể chi tiết để đáp ứng được tốc độ thay đổi cho các hoạt động sản xuất.

2. ERP cho chúng ta biết nguyên nhân”Tại sao” và MES sẽ cho chúng ta biết “Phải làm như thế nào”.

Trong khi ERP chủ yếu hỗ trợ các quyết định chiến lược và kế hoạch, thì MES hỗ trợ thực hiện các quyết định đó. (MES) luôn luôn trả lời cho các câu hỏi “ Phải làm như thế nào “ để ERP giải quyết được nguyên nhân “ Tại Sao”. Do vậy, ai muốn biết “ Phải làm như thế nào” thì đã có MES và ai muốn biết nguyên nhân “ Tại sao” thì đã có ERP và ngược lại. Đó là một mối quan hệ cộng sinh cơ bản cần thiết để đạt được hiệu quả trong quá trình quản lý cũng như điều hành hoạt động sản xuất.

3. Sự khác nhau giữa MES và ERP

 mes

MES1

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnYêu cầu tư vấn